ผลวิจัยระบุ ฟังดนตรีระหว่างทำงาน ทำให้งานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ผลวิจัยระบุ ฟังดนตรีระหว่างทำงาน ทำให้งานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

            ผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัย Birmingham จากประเทศอังกฤษ แสดงให้เห็นว่า เสียงดนตรีมีบทบาทสำคัญ ที่ช่วยให้มีสมาธิมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังช่วยให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นอีกด้วย ดังนั้น หากกำลังเบื่อหน่ายที่ต้องทำงานซ้ำซากจำเจทุกวัน ๆ การเพิ่มเสียงดนตรีลงไป ก็จะช่วยให้ทำงานได้ดีและรวดเร็ว

อย่างไรก็ตาม หากเป็นงานที่ต้องใช้สมองเป็นส่วนใหญ่ การเลือกฟังดนตรีให้เหมาะสมอาจไม่ใช่เรื่องง่ายดาย แต่ทว่า นับเป็นความโชคดี เพราะผลวิจัยได้หาคำตอบมาให้ทุกคนได้ทราบโดยทั่วกัน ซึ่งประเภทของเสียงดนตรีที่จะได้อ่านต่อไปนี้ สามารถทำให้คุณสร้างสรรค์ผลงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ฟังดนตรีที่มีเสียงจากธรรมชาติ

การเพิ่มเสียงดนตรีธรรมชาติเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการทำงาน จะช่วยให้มีอารมณ์ที่ดีและทำให้มีสมาธิมากยิ่งขึ้น ที่สำคัญยังช่วยให้กระบวนการทางความคิดทำงานได้ดียิ่งขึ้น อีกทั้งยังช่วยสร้างความพึงพอใจต่องานที่ทำได้มากขึ้นด้วยเช่นกัน สำหรับเสียงที่ใช้ในการวิจัยคือเสียงน้ำจากลำธาร ซึ่งเสียงน้ำจากลำธารนี้ไม่ได้ทำให้กลุ่มผู้ร่วมทดลองเสียสมาธิแต่อย่างใด

ฟังเพลงที่ตนเองชื่นชอบ

การเลือกฟังเพลงที่ตนเองชื่นชอบนั้น สามารถทำให้รู้สึกดีขึ้นได้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด้านดนตรีบำบัด จากมหาวิทยาลัย Miami ค้นพบว่า ความชอบส่วนตัวเกี่ยวกับดนตรีถือเป็นเรื่องที่สำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คนที่มีทักษะในสาขาอาชีพของตน ซึ่งกลุ่มคนตัวอย่างที่ได้เข้าร่วมวิจัย เมื่อได้ฟังเพลงที่ตนเองชื่นชอบ จะช่วยทำให้งานเสร็จเร็วขึ้น ที่สำคัญ ยังช่วยให้เกิดไอเดียในการทำงานได้ดีกว่ากลุ่มคนที่ไม่ฟังเพลงอีกด้วย เนื่องจากการฟังเพลงที่ตนเองชอบสามารถทำให้อารมณ์ดีขึ้นได้นั่นเอง

ฟังเพลงที่มีจังหวะเหมาะกับตนเอง

จังหวะของเพลงคือตัวกระตุ้นชั้นยอด ผลวิจัยแสดงให้เห็นถึงกลุ่มตัวอย่างที่ฟังเพลงที่มีจังหวะเร็ว ในขณะที่ทำแบบทดสอบวัด IQ ซึ่งจะทำแบบทดสอบออกมาได้ดีกว่า ดังนั้น ถ้างานของคุณต้องการความกระตือรือร้น ให้ลองฟังเพลงที่มีจังหวะเร็ว ๆ ดู เพราะเป็นตัวเลือกที่ดี ถ้าต้องการให้งานสำเร็จอย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น

ผลวิจัยยังเผยอีกว่า กว่า 48% ของคนทำงาน สมาธิจะถูกทำลายได้ง่ายจากคำพูด หรือการฟังคนอื่นคุยกัน ดังนั้น คุณจึงไม่มีสมาธิเท่าที่ควรหากคุณฟังเพลงที่มีเนื้อร้องควบคู่ไปด้วย เพราะสมาธิของคุณมักจะไปจดจ่ออยู่กับเนื้อร้องมากกว่า นอกจากนี้ระดับความดังของเสียงเพลงก็มีความสำคัญไม่แพ้กัน ซึ่งเสียงที่มีระดับความดังพอเหมาะ จะช่วยให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ในกระบวนการทำงานมากยิ่งขึ้น