ผลวิจัยระบุ ฟังดนตรีระหว่างทำงาน ทำให้งานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ผลวิจัยระบุ ฟังดนตรีระหว่างทำงาน ทำให้งานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ผลวิจัยระบุ ฟังดนตรีระหว่างทำงาน ทำให้งานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น             ผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัย Birmingham จากประเทศอังกฤษ แสดงให้เห็นว่า เสียงดนตรีมีบทบาทสำคัญ ที่ช่วยให้มีสมาธิมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังช่วยให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นอีกด้วย ดังนั้น หากกำลังเบื่อหน่ายที่ต้องทำงานซ้ำซากจำเจทุกวัน ๆ การเพิ่มเสียงดนตรีลงไป ก็จะช่วยให้ทำงานได้ดีและรวดเร็ว อย่างไรก็ตาม หากเป็นงานที่ต้องใช้สมองเป็นส่วนใหญ่ การเลือกฟังดนตรีให้เหมาะสมอาจไม่ใช่เรื่องง่ายดาย แต่ทว่า นับเป็นความโชคดี เพราะผลวิจัยได้หาคำตอบมาให้ทุกคนได้ทราบโดยทั่วกัน ซึ่งประเภทของเสียงดนตรีที่จะได้อ่านต่อไปนี้ สามารถทำให้คุณสร้างสรรค์ผลงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ฟังดนตรีที่มีเสียงจากธรรมชาติ การเพิ่มเสียงดนตรีธรรมชาติเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการทำงาน จะช่วยให้มีอารมณ์ที่ดีและทำให้มีสมาธิมากยิ่งขึ้น ที่สำคัญยังช่วยให้กระบวนการทางความคิดทำงานได้ดียิ่งขึ้น อีกทั้งยังช่วยสร้างความพึงพอใจต่องานที่ทำได้มากขึ้นด้วยเช่นกัน สำหรับเสียงที่ใช้ในการวิจัยคือเสียงน้ำจากลำธาร ซึ่งเสียงน้ำจากลำธารนี้ไม่ได้ทำให้กลุ่มผู้ร่วมทดลองเสียสมาธิแต่อย่างใด ฟังเพลงที่ตนเองชื่นชอบ การเลือกฟังเพลงที่ตนเองชื่นชอบนั้น สามารถทำให้รู้สึกดีขึ้นได้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด้านดนตรีบำบัด จากมหาวิทยาลัย Miami ค้นพบว่า ความชอบส่วนตัวเกี่ยวกับดนตรีถือเป็นเรื่องที่สำคัญ...